Nota: La implementació que s'ha realitzat per calcular les dades podria ser incorrecta ja que no ha estat revisada per cap tercer, així que les gràfiques d'aquesta pàgina podrien ser incorrectes.

Les dades s'obtenen directament del registre de casos de la Generalitat de Catalunya i les gràfiques es generen seguint un procediment similar al que segueix el grup BIOCOMSC de la UPC. Segons un informe d'aquest grup, les dades corresponents a l'última setmana no són fiables. Tot i així, es continuen graficant en aquesta pàgina totes les dades disponibles per tal de donar una fita inferior dels valors finals en les dades de l'última setmana.

Es pot trobar el codi font complet del càlcul i generació de les gràfiques aquí.

Llegenda

Risc baix
Risc mig
Risc mig-alt
Risc alt